Připojte se do systému Moodle na Masarykově univerzitě!

Kontakt

O projektu

PROEFES poskytuje kompletní zázemí pro rozvoj e-learningu na základních a středních školách Jihomoravského kraje. PROEFES nabízí:

  • Technickou podporu pro přípravu a provoz e-learningu – poskytnutí virtuálního prostoru pro LMS Moodle pro školy i jednotlivce, včetně administrace.
  • Vzdělávání v technické i metodické oblasti e-learningu –20 akreditovaných online kurzů.
  • Metodickou pomoc a uživatelskou podporu.

Moodle

Školám poskytujeme virtuální výukový prostor (prostor pro jednotlivce nebo vlastní instalaci školy) v LMS Moodle, v němž se s naší pomocí naučí bezpečně pohybovat a pracovat. Výhodou je kromě okamžité dostupnosti zejména kompletní zajištění technické stránky provozu e-learningu.

Chcete prostor pro svůj kurz nebo instalaci pro školu?

Vlastní instalace školy v LMS Moodle

Prostor pro kurzy v LMS Moodle pro školy nebo jednotlivce

Kurzy

V rámci projektu vzniklo dvacet kurzů akreditovaných MŠMT. Obsah kurzů je garantován odborníky z Masarykovy univerzity a Západočeské univerzity. Většina výuky probíhala online přes internet, kurzy byly vedeny zkušenými lektory (tutory). Průměrná délka trvání kurzu byla 5 týdnů.

Máte zájem o kurzy vytvořené v projektu?

Máte zájem o studium v kurzu s vedením lektora?

Metodická pomoc

Pomoc se netýká pouze technologické stránky e-learningu v prostředí LMS Moodle, ale díky našim dlouholetým zkušenostem s tímto virtuálním výukovým prostorem ve vztahu k tvorbě kurzů a k vedení výuky online jsme schopni nabídnout i pedagogickou pomoc nejen při tvorbě studijních materiálů, ale i ve způsobu vedení výuky online.

Uživatelská podpora

Přestože LMS Moodle je intuitivní prostředí, instalace, údržba, i uživatelská podpora může pro jednotlivé školy představovat problém, zejména pokud se jejich administrátoři s aplikací teprve seznamují. Naším cílem je, aby školy mohly prostředí a nástroje ihned využívat.

Bezpečnost

Garant celého projektu PROEFES a jeho technické realizace je Ústav výpočetní techniky, který zajišťuje rozvoj informačních a komunikačních technologií pro celou Masarykovu univerzitu. Zabezpečení veškerých dat je tedy každodenní samozřejmostí, a to v rozsahu, který je pro běžné uživatele prakticky nedosažitelný a nesouměřitelný s jinými poskytovateli.

Výstupy projektu

Kurzy vytvořené odborníky Masarykovy univerzity jsou vám k dispozici ke stažení a použití dle licence CC BY-NC-SA. Zde najdete všechny kurzy projektu. Přístup je po přihlášení/registraci.

V rámci úprav systému virtuálního výukového prostředí v projektu PROEFES bylo vytvořeno několik vlastních modulů, které můžete využít pro e-learning a správu Moodlu. Technické zprávy shrnují zkušenosti s virtualizací LMS Moodle a mobilními technologiemi pro Moodle.

Reference účastníků projektu

Mgr. Radoslav Jirásek

zástupce ředitelky

Základní škola Velké Bílovice, p. o.

Mgr. Radoslav Jirásek

Naši zaměstnanci využili především vzdělávání v online kurzech především se zaměřením na využití systému Moodle ve výuce, dále pak jsme využili proškolení administrátora systému Moodle. Největším přínosem ovšem bylo využívání sdílené instalace pro naše vlastní Moodle kurzy. Využívá je dodnes okolo 150 našich žáků a 10 vyučujících. Projekt považujeme za úspěšný a velmi přínosný.

Mgr. Martina Schoříková

zástupce ředitelky

Základní škola Botanická, Brno

Mgr. Martina Schoříková

Celý projekt hodnotím velmi kladně, dal mi opravdu mnoho a byla bych ráda, kdyby on-line materiály mohly do budoucna nám účastníkům zůstat zpřístupněné, abychom se podle potřeby k nim mohli kdykoli vracet. (...) Zároveň děkuji celému týmu vynikajících lektorů a tutorů, kteří nás kurzy prováděli, výborně dokázali motivovat, povzbudit, kdykoli poradit a pomoci, a to i po skončení kurzu a nad rámec svých povinností. Celý dopis

Ing. Ivana Rosenbaumová

ICT koordinátor

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno-Líšeň

Ing. Ivana Rosenbaumová

V první řadě učitelé, kteří v předchozích projektech neměli možnost seznámit se s prací v LMS Moodle, využili on-line kurzů: (...) Také jsme v rámci kurzu pro administrátory LMS Moodle získali proškolené učitele přímo na naší škole, kteří se v současnosti starají o základní administraci školní verze systému Moodle. Pro tento náš školní Moodle jsme zvolili v rámci projektu možnost hostování na strojích Masarykovy univerzity v průběhu projektu PROEFES i po jeho ukončení. S instalací, administrací, údržbou a uživatelskou podporou ze strany PROEFES jsme spokojeni. Celý dopis

Přehled kurzů

Akreditované kurzy jsou zpracovány pro kombinovanou formu studia, s úvodním a závěrečným tutoriálem. Samotný obsah je určen pro (distanční) online studium s vedením tutora.

Část kurzů, zaměřených na práci v LMS Moodle, byla zpracována také do verze pro samostudium – bez vedení tutora.

U každého kurzu v nabídce je možnost rozkliknout anotaci. Pokud chcete do kurzu vstoupit, klikněte na tlačítko Vstoupit.

Přístup do kurzů je po přihlášení/registraci. V případě nejasností nás kontaktujte.

Moodle: standardní studijní materiály

Mgr. Libor Juhaňák, Masarykova univerzita

Moodle: standardní studijní činnosti

Mgr. Petr Sudický, Masarykova univerzita

Pokročilé testování a hodnocení v LMS Moodle

Mgr. Lukáš Pazderka, PhDr. Tamara Váňová, Mgr. Anna Winklerová, Masarykova univerzita

Pokročilé moduly LMS Moodle

Mgr. Lukáš Pazderka, PhDr. Tamara Váňová, Mgr. Anna Winklerová, Masarykova univerzita

Kurz pro administrátory LMS Moodle – začátečníci

Mgr. Pavel Krejčí, Masarykova univerzita

Kurz pro administrátory LMS Moodle – pokročilejší správci

Mgr. Pavel Krejčí, Masarykova univerzita

Tradiční a moderní výuka (nejenom) online. Vyučování a učení v Moodle a Mahara

doc. Mgr. Jiří Zounek. Ph.D., Masarykova univerzita

Metodika a motivace v e-learningu

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

E-learning a domácí příprava žáků

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

Mobilní technologie ve výuce

RNDr. Václav Lorenc, Masarykova univerzita

Google nástroje pro spolupráci

Ing. Jiří Bořík, Západočeská univerzita v Plzni

Wikipedie a wiki prostředí ve výuce

Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Masarykova univerzita

Volně dostupné tabulkové kalkulátory a nástroje pro zpracování textu

Ing. Tomáš Stibor, Západočeská univerzita v Plzni

Volně dostupné nástroje pro zpracování multimédií

David Kuba, Západočeská univerzita v Plzni

Využití ICT ve výuce českého jazyka a literatury

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., Západočeská univerzita v Plzni

Využití ICT ve výuce matematiky

Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

Využití ICT ve výuce anglického jazyka

Mgr. Jana Čepičková, Západočeská univerzita v Plzni

Práce s materiály pro podporu metody CLIL

PhDr. Tamara Váňová, Mgr. Anna Winklerová, Masarykova univerzita

Využití interaktivní tabule SmartBoard ve výuce

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., Západočeská univerzita v Plzni

Využití interaktivní tabule ActivBoard ve výuce

PhDr. Lukáš Štich, Západočeská univerzita v Plzni

Kurzy pro samostudium

MoodleStart: Začínáme s Moodlem – samostudium

Mgr. Libor Juhaňák, Mgr. Petr Sudický

Moodle: standardní studijní materiály – samostudium

Mgr. Libor Juhaňák

Moodle: standardní studijní činnosti – samostudium

Mgr. Petr Sudický

Pokročilé moduly LMS Moodle – samostudium

Mgr. Lukáš Pazderka, PhDr. Tamara Váňová, Mgr. Anna Winklerová

Kurz pro administrátory LMS Moodle – začátečníci – samostudium

Mgr. Pavel Krejčí

Práce v LMS Moodle – balíček kurzů pro samostudium

Metodická příručka Drill Plus – procvičování v LMS Moodle

Kontakt

Máte zájem o Moodle, kurzy nebo jinou spolupráci, chcete se na cokoli zeptat? Napište nám.

Další kontakty

Máte-li dotaz, který byste raději vyřešili osobní návštěvou či telefonicky, jsme vám k dispozici i takto:

Nina Hrtoňová
Ústav výpočetní techniky MU
Botanická 68a, Brno


E-mail: nina.hrtonova@gmail.com

O nás

Realizační tým se skládá z odborníků dvou vysokých škol – Masarykovy univerzity v Brně a Západočeské univerzity v Plzni.

Náš tým

Mgr. Nina Hrtoňová

Mgr. Nina Hrtoňová

koordinátorka projektu

ÚVT MU, Brno

PhDr. Lucie Rohlíková, PhD.

PhDr. Lucie Rohlíková, PhD.

metodička projektu, garantka akreditovaných kurzů

ÚCŽV ZČU v Plzni

PhDr. Tamara Váňová

PhDr. Tamara Váňová

konzultantka

PdF MU, Brno

doc. Mgr. Jiří Zounek, PhD.

doc. Mgr. Jiří Zounek, PhD.

garant akreditovaných kurzů

FF MU, Brno

Mgr. Pavel Krejčí

Mgr. Pavel Krejčí

administrátor LMS Moodle

PdF MU, Brno

Tvůrci a lektoři kurzů