Kurzy PROEFES upravené pro samostudium

Zde si můžete prakticky vyzkoušet to, co jste se v kurzu Pokročilé moduly LMS Moodle - samostudium teoreticky naučili.

Prostředí k procvičování práce se systémem Moodle v rámci kurzu Moodle: standardní studijní materiály - samostudium. Po přihlášení do tohoto cvičného kurzu získáte roli Učitel a budete si moci vyzkoušet tvorbu základních typů studijních materiálů.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s optimálními postupy při správě LMS Moodle a naučit je samostatně pracovat v roli administrátora. Nejdůležitějším posláním správce virtuálního výukového prostředí je zajistit bezpečnost provozu, vyladit prostředí tak, aby všem uživatelům vyhovovalo, udržovat prostředí v aktuální verzi, vědět, kam se obrátit o pomoc při nastalých problémech, poskytovat uživatelů podporu, pomáhat jim i při metodických postupech. Tento kurz se zaměřuje na to, aby se jeho absolventi stali plnohodnotnými správci LMS Moodle.

Tento kurz obsahuje ukázkovou instanci modulu Drill Plus a související studijní materiály.

Kurz přibližuje práci se základními moduly studijních činností v LMS Moodle. Získané znalosti si účastníci prakticky procvičí při vytváření vlastních modulů v cvičném kurzu, zároveň budou prezentovány funkční příklady online aktivit již používaných v praxi.

Účastníci kurzu se naučí pracovat s nástroji pro přípravu a prezentaci online studijních materiálů v systému Moodle a seznámí se s příklady jejich efektivního zapojení do výuky.

Úvodní kurz do využívání systému Moodle. Základní navigace a činnosti v kurzu z pohledu studenta, učitele a administrátora.

V kurzu se seznámíte s technikami přípravy studijních textů a podkladů pro studijní aktivity, slovníkem/glosářem, modulem pro drilování, databází, wiki, prací se studenty v režimu skupin.